+ SMART Solutions là công ty chuyên cung cấp các giải pháp quản lý bán hàng cho công ty và doanh nghiệp.

 

    +  Chúng tôi hỗ trợ đối tác xây dựng hệ thống quản lý bán hàng hàng,một nhà phân phối vững mạnh.Chuẩn hóa các hoạt động quản lý kinh doanh bằng cách áp dụng hiệu quả các giải pháp công nghệ thông tin vào việc quản lý nhà phân phối

 

   +  Mục tiêu của chúng tôi là trở thành nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp quản lý phân phối.

 • Giới thiệu sản phẩm

  • Gói sản phẩm
  • Danh sách chức năng
  • Tạo đơn hàng bằng SMS
  • Quản lý tài chính
  • Quản lý khuyến mãi
  • Quản lý hóa đơn tài chính
  • Quản lý thu chi
  • Quản lý nhân viên
  • Quản lý công nợ
  • Quản lý tồn kho
  • Báo cáo phân tích
  • Số máy tính cài đặt
  • SUPER LIGHT
  • Dành cho doanh nghiệp nhỏ
  • Không giới hạn
  • Chi tiết
  • LIGHT
  • Dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
  • Không giới hạn
  • Chi tiết
  • FULL
  • Dành cho doanh nghiệp vừa và lớn
  • Không giới hạn
  • Chi tiết

  Khách hàng của chúng tôi

  Thông tin hổ trợ